About

ABOUT US"We provokes by the fact that we are!"


citat: Lotte Kjøller


Gallery Lk-kunst.dk opstod fordi billedkunstner Lotte Kjøllers studeos nabobutik blev ledig. På landet findes meget store atelierer der samtidig er gallerier med udstillinger. De nye lokaler fik Lotte og hendes mand Lars til at ønske sig et kunstnerstyret galleri med egen tegneskole ved siden af Ateliér Lk-kunst. Tegneskolen havde fandtes i mange år men ville nu få bedre og mere inspirerende lokaler med mere plads og skiftende udstillinger på væggene. Det er blevet mere almindeligt landet over at kunstnere laver udstillingssteder og dette galleri bliver så det næste i rækken. Det er et udslag af Lottes smukke tanker, hun er meget visionær. siger nogle. Men uden hendes mand Lars Kjøller og andre der har hjulpet til kunne det ikke lade sig gøre. Vil du gerne udstille sammen med Galleri Lk-kunst eller følge med i hvad der foregår så kan du kontakte os her. Men hvem er nu Lotte Kjøller:


KORT BIOGRAFI

Jeg, kunstner Lotte Kjøller, er født 1966 i Køge, Danmark. Jeg har udstillet mange meriterende steder. Jeg debuterede på Kunstnernes efterårsudstilling 1995 og fik 3 værker antaget samme sted 1996. I 1997 var jeg på legatrejse i Paris, hvor jeg studerede på kunstakademiet Ecole Des Beaux Artes. Før da var jeg i 3 års mesterlære hos billedkunstner Jeff Ibbo. Nu har jeg fået det professionelle kvalitetsstempel både som medlem af Billedkunstnernes Forbund(BKF) og Dansk Forfatterforening(DFF) som illustrator og lyriker. I 2018 slog jeg for første gang igennem med en installation: I begyndelsen var billedet. Siden har Livløber fået opmærksomhed og nu skal jeg til Finland i 2020 for at lave en installation. Jeg har udstillet mange steder både i Danmark og resten af verden.


Jeg maler acryl på lærred. Som kunstner er jeg mest kendt for at male nøgne mennesker. Det har jeg gjort hele mit liv.  Jeg arbejder også med at sætte flere lærreder sammen til 1 billede og i alle mulige lærreds- formater. Des uden arbejder jeg med installation, tegner, illustrerer, laver skulptur samt underviser og holder foredrag. Mine malerier er altid akryl på lærred eller plade, skulpturer af stentøjsler, og litografi er stentryk på bomuldspapir.

Se mit site: www.Lk-kunst.dk hvor der er værker, fuld CV, osv.


ENG:

Gallery by Lotte Kjoeller came about because visual artist Lotte Kjoeller's studio's neighbor's shop became vacant. In the countryside there are very large studios and galleries with exhibitions. The new premises made Lotte want an artist-run gallery with her own drawing school next to Ateliér Lk-art. The drawing school had existed for many years but would now have better and more inspiring rooms with more space and changing exhibitions on the walls. It has become more common for artists to make exhibition venues and this gallery will be the next in line. It is a manifestation of Lotte's beautiful thoughts, she is very visionary. some say. If you would like to exhibit in Gallery Lk-art or follow what is going on, you can contact Lotte Kjøller here. But who is Lotte Kjoeller now: BRIEF BIOGRAPHY I, artist Lotte Kjoeller, was born 1966 in Køge, Denmark. I have exhibited many merit sites. I debuted at the Artists' Autumn Exhibition in 1995 and got 3 works accepted in the same place in 1996. In 1997, I was on a scholarship tour in Paris, studying at the Ecole Des Beaux Artes Art Academy. Before that, I was for 3 years master's degree with visual artist Jeff Ibbo. Now I have got the professional quality stamp both as a member of the Visual Artists 'Association (BKF) and the Danish Writers' Association (DFF) as illustrator and lyricist. In 2018, I broke through with an installation for the first time: In the beginning was the picture. Since then, Life Runner has received attention and now I am going to Finland in 2020 to make an installation. I have exhibited in many places both in Denmark and the rest of the world. I paint acrylic on canvas. As an artist, I am best known for painting naked people. I've been doing this all my life. I also work on putting together several canvases for one image and in all possible canvas formats. Besides, I work with installation, drawing, illustrating, making sculpture as well as teaching and giving lectures. My paintings are always acrylic on canvas or plate, stoneware sculptures, and lithography is stone print on cotton paper. See my site: www.Lk-kunst.dk where there are works, full resume, etc.

 

JOIN THE NEWSLETTERTo receive the best news from Gallery by Lotte Kjoeller

Google Grupper
Tilmeld dig lk-kunst_dk
E-mail:
Besøg denne gruppe

Vil du gerne følge med i hvilke nye tiltag og nye udstillinger der foregår i Galleri Lk-kunst. Så tilmeld dig vores mailliste og modtag nyheder fra vores nyhedsbrev. Se nyhedsbrevet under kommende udstillinger i menyen.

ENG:

Would you like to follow what new initiatives and new exhibitions are going on in Gallery Lk-art. Then sign up for our mailing list and receive news from our newsletter. See the newsletter under upcoming exhibitions in the menu.


Contact us here

Gallery Lk-kunst.dk

by Lotte KjoellerBilledkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller


Bank: Arbejdernes Landsbank

Kontohaver: Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

Vist konto:

reg nr: 5369         konto nr: 000343430

IBAN kontonummer: DK5253690000343430

SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK


www.galleri-Lk-kunst.dk


Mail us: Lk@Lk-kunst.dkOr write us here in the form: